Зголемување на стапката на конверзија на плаќање

Зголемување на стапката на конверзија на плаќање

И покрај десетици илјади написи напишани на оваа тема, темата за зголемување на стапката на конверзија секогаш ќе биде актуелна и интересна. Затоа ви носиме уште едно стручно мислење што очекуваме дека може да ви помогне во вашите постојани напори да ја направите вашата онлајн продавница успешна и профитабилна.

 

Ние не сме од оние што мислат дека светот започнува со нив. Не мислиме дека она што го правиме е најважното нешто на светот. Без сомнение, процесот на плаќање претставува само мал дел од вкупниот ангажман на интернет трговец. Развој на производи, маркетинг, стратегија за продажба ... сите овие се важни елементи без кои нема трговија, вклучително и трговија преку Интернет.

 

Меѓутоа, иако е само еден од елементите, процесот на плаќање може да се гледа како конечна алка во синџирот на елементи кои во голема мера влијаат на вкупниот приход.

 

Големи предизвици во постигнување на висока стапка на конверзија

Едноставниот и интуитивен процес на нарачување и особено плаќање, кој е многу важен за високата стапка на конверзија, крие многу стапици. Сите овие замки, генерално кажано, можат да се поделат во три категории: недоверба, непријатност и неефикасност на процесот на плаќање.

 

Недовербата на клиентите, што обично води до повлекување од плаќање, често е последица на фактот дека во моментот кога клиентот треба да ги внесе податоците за картичката, клиентот се пренасочува кон надворешни страници што не припаѓаат на трговецот. Без оглед на објаснувањата дека пренасочувањето е на „безбедна страница на банката“, просечниот клиент генерално не го чита тоа објаснување и едноставно го плаши или го нервира. Кога на тоа ќе додадеме дека овие надворешни страници за плаќање честопати се лошо дизајнирани, без јасна, видлива и непогрешлива поврзаност со даден интернет трговец, добиваме школски пример за тоа како да изгубите клиент кој отишол на вашата каса, со картичка подготвен да плати.

 

 

Трикови за откривање на скриените можности за зголемување на приходот

Предизвиците со кои се соочуваат трговците во нивните напори да постигнат висока стапка на конверзија честопати изгледаат застрашувачки. За среќа, постојат многу алатки достапни за трговците, како што се:

 

-Прилагодете ја онлајн продавницата и (задолжително) формуларот за внесување картичка, локален јазик и валута

-Соберете информации за уредот што го користи клиентот за да го прилагодите процесот на плаќање

-Осигурајте се дека онлајн продавницата е прилагодена на различни уреди

-Безбеден начин на плаќање сместен на страницата на трговецот (без пренасочување кон надворешни страници)

-Соодветен избор на различни начини на плаќање (комбинација на различни типови картички и алтернативни методи)

 

 

Слични објави

Во морето на готови решенија кои често се наметнуваат како едноставен логичен избор, од причините што ќе ги наведеме подолу, клиентите или давателите на услуги за веб дизајн често се одлучуваат за сопствени решенија. Прочитајте!