Што е онлајн продажба и маркетинг?

Онлајн продажба и маркетинг е користење на Интернет и други електронски медиуми за продажба и промовирање на производи и услуги. Овие продавачи користат различни веб-страници, пребарувачи, социјални медиуми и е-пошта за да обезбедат информации на потенцијалните купувачи. Стратегиите за маркетинг и пласман за онлајн продажба и маркетинг се разликуваат во зависност од компанијата и производот; сепак, алатките што ги користи секоја компанија се во основа исти. Некои компании избираат да ги поделат своите потенцијални купувачи на сегменти и соодветно да ги пласираат на секој сегмент. Овие сегменти може да се поделат за продажба и маркетинг преку Интернет на оние на кои ќе им се пристапи на основа еден-на-еден, оние на кои им се пристапува на ниша основа и оние на кои им се пристапува на географска основа. Секоја компанија може да го сегментира својот пазар на начин кој најдобро одговара на нејзините производи и услуги.

Општо земено, пребарувачот се користи за директна продажба, каде што фокусот е на основа еден на еден. Ова и овозможува на компанијата да го доведе потенцијалниот купувач во онлајн продавница, веб-страница на компанијата или блог на компанијата за да дознае повеќе за конкретниот производ. Онлајн продажбата и маркетингот со помош на овој метод допираат до одреден сет на луѓе кои бараат сличен производ.

Разликите помеѓу технологиите за притискање и повлекување влијаат на начинот на кој секоја компанија ја врши својата продажба и маркетинг преку Интернет. Постојат достапни алатки кои и овозможуваат на компанијата да ги пренесе информациите до потенцијалните купувачи користејќи Интернет и преносни рачни уреди. Компаниите ги користат овие алатки кога сакаат да протуркаат информации слични на реклама на телевизија. Технологиите за влечење им овозможуваат на компаниите да даваат информации за резиме за нивоа за време на кампањата со врска до друга локација за да добијат повеќе длабински информации.

 

Што е онлајн продажба и маркетинг?

Слични објави

Илустрации за да се направи емотивна врска со посетителите На пример, ако продавате производи за домашни миленици, идеално е да објавите слика што нема да ги остави љубителите на животните рамнодушни... Прочитајте!
Во последниве години, дигиталната трансформација премина од главна реклама во организациска неопходност. Прочитајте!