Е-трговија: ширење на приказната

 

Да започнеме со сликовито и практично објаснување кои видови на е-трговија ни се достапни и како да ги користиме.

Бизнис со клиент, или како што е подобро познато на целата планета - Бизнис со клиент (Б2Ц), е вид на трговија што веројатно сите сме принудени да ја правиме секој ден, бидејќи сите сме потрошувачи на некои стоки. Така, деловното работење до потрошувачот е најчестиот вид трговија, и како такво е доминантно во областа на е-трговијата.

 

Бизнис по деловно работење - Б2Б - е друг вид трговија, во која се исклучени физички лица, додека правните лица тргуваат едни со други, како во услуги, така и во производи. Пронаоѓаме модел од бизнис до бизнис во бизнис што бара повеќе врски во синџирот на трговија или производство, на пример: кога една компанија купува суровини од друга компанија.

Кај нас, како и во светот, многу раширен модел на е-трговија, со огромен потенцијал за понатамошно ширење, е моделот Потрошувач на потрошувач. Дали има некој од нас што не тргувал, или барем имал идеја за трговија, преку страници како Купујемпродадем, Купиндо, Лимундо и слично? Потрошувач на потрошувач (C2C) секако е едно од достигнувањата на е-трговијата, и воопшто Интернетот, што во голема мера ја олесни размената на стоки до тој степен што стана главен извор на приход за поединци.

 

 

Развојот на електронската трговија, што е очигледен дури и за оние кои не се занимаваат со тоа, имаше позитивно влијание врз комплементарниот бизнис, што беше најјасно забележано кај нас за време на првиот бран на пандемијата.

 

Таканаречените знаци на доверба се уште една потврда за сигурноста на трговците. На територијата на Србија, наидовме на две знаци за доверба, издадени од независни тела за сертификација: националниот е-Доверлив маркет и меѓународниот Безбеден.Продавница. Потоа, немојте да мислите дека губите време ако потрошите една минута или две читајќи ги условите за користење: вие всушност може да најдете некои од упатствата што ќе ве намамат да работите со одредена компанија. Не заборавајте за лична одговорност: инсталираниот и ажуриран антивирус на вашиот уред е како добро закопчана торба кога одите на пазар.

 

Ако ги следите сите овие совети, не ви останува ништо друго освен да уживате во е-трговија, а за да можете воопшто да сурфате, потребна ви е стабилна и безбедна интернет-врска.

 

 

Слични објави