Како да дефинирате категории и подкатегории за вашите производи и услуги и зошто тоа е важно

Може да ги групирате сите ваши производи и услуги во повеќе нивоа, создавајќи различни категории и во рамките на тие категории на подкатегории. Ова се нарекува и хиерархиска структура на статијата.

На пример, можете да имате категорија детска облека, а во рамките на неа и подкатегориите женска и машка облека.

Групирањето ставки е многу важно затоа што подоцна ви овозможува многу лесно да креирате различни видови извештаи каде што ќе земете одредена категорија, подкатегорија или повеќе како критериум.

Некои од извештаите што можете да ги креирате се анализа на продажба или анализа на залихи.

Сега останува прашањето како да се направи групирање.

Еве неколку идеи што можете да ги примените:

 

•Групирајте ги предметите според производителот или добавувачот. Ова има смисла при продажба на еден вид на предмети, како што е парфем. Ако е тоа така, тогаш има смисла да се групираат предметите според производителот затоа што ова е практично единствената поделба што можеби ќе ви треба и врз основа на која едноставно ќе направите анализа подоцна и ќе донесете важни деловни одлуки.

•Групирајте ги предметите според видот на кој припаѓаат. Ова има смисла ако, да речеме, продавате техничка стока и тогаш имате групи производи како што се мобилни телефони, компјутери и слично. Овде, поделбата по тип на ставка има смисла затоа што на овој начин ќе можете лесно да ги видите различните индикатори поврзани со продажбата или состојбата на залихите за одредена група производи и да направите дополнителни анализи поврзани со подгрупите на артиклите.

•Групирајте ги предметите според навиките за купување на вашите клиенти. Ова има смисла ако има голем број на различни предмети групирани според начинот на кој ги купуваат вашите клиенти. Пример за ова би било да имате продавница за миленичиња, а потоа да ги групирате производите во 3 големи групи како храна за кучиња, храна за мачки и храна за други домашни миленици. Потоа, во рамките на овие групи, направете поделба според производителот или некој друг критериум. Друг пример би бил цвеќарницата, каде што главните категории би биле букети, Денот на вљубените, бидермаерот и слично.

•Групирајте ги артиклите по одделни производи. Ова има смисла ако производителот или брендот е помалку важен за клиентите, и многу повеќе за да го набават производот што им е потребен по најдобра цена. Пример за ова би бил, на пример, продавница за автомобилски гуми, каде што главните категории би биле гуми со одредени димензии, а потоа во нив би имало поделба според производителот.

•Групирајте ги предметите според вашето производство. Ова има смисла ако имате сопствено производство и тогаш сакате да направите различни анализи поврзани со одредени групи на ваши производи. Пример за ова би била компанија која произведува разни предмети за вентилација и потоа има групи производи како канали, кујнски аспиратори и слично.

 

Слични објави